Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.panelsell.nl

Verantwoordelijk is:

Naam van de verantwoordelijke: Gema Pérez
Adres van de verantwoordelijke: Rheinpromenade 9, D-40789 Monheim
E-mailadres van de verantwoordelijke persoon:

Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Gema Pérez
Adres van de functionaris voor gegevensbescherming: Rheinpromenade 9, D-40789 Monheim
E-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming:

1. Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens van u op de website:

Vraag:

Voor contactverzoeken verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, enz., Die wij nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van contactaanvragen is artikel 6, lid 1, onder b) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het kader van contactaanvragen bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw vragen te beantwoorden.

Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens echter niet verstrekt, kunnen we niet reageren op uw contactverzoek of - in geval van beperkte contactgegevens - op alle gewenste communicatiekanalen.

Registratie / bestellingen:

Bij uw registratie of bestellingen verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, zelf gekozen gebruikersnaam, betalingsgegevens, enz., Die wij gebruiken om de contractuele relatie met u te vervullen of om precontractuele actie te ondernemen op uw verzoek plaatsvinden.

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van registratie of bestelling, worden opgeslagen zolang dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie (inclusief, indien van toepassing, het verstrekken van de klantaccount) en / of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek en / of met betrekking tot garantie, garantie of vergelijkbare verplichtingen en / of met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van registratie of bestellingen zijn artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder c), AVG.

Het verstrekken van deze persoonlijke informatie is wettelijk of contractueel niet vereist. Het is echter vereist voor het sluiten van het contract, dat wil zeggen de uitvoering van de registratie of bestelling, voor zover de relevante informatie in ons registratie / bestelproces verplicht is (in plaats van alleen vrijwillig).

nieuwsbrief:

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij de verzamelde gegevens, zoals uw e-mailadres, aanhef, enz. Met het doel de nieuwsbrief te verzenden. U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld per e-mail naar onze hierboven vermelde contactgegevens.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verzenden van onze nieuwsbrieven is artikel 6, lid 1 a) AVG.

We bewaren de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om de nieuwsbrief te verzenden totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt.

Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt en de informatie in het kader van de nieuwsbriefregistratie verplicht is (in plaats van alleen vrijwillig), accepteren wij uw nieuwsbriefregistratie niet.

2. Gebruik van cookies

In deze sectie informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

a) Beschrijving en werking

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

b) Eigen cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website gemakkelijker en handiger voor de bezoeker te maken of om bepaalde functies in de eerste plaats in te schakelen.
Dienovereenkomstig hebben wij bij deze verwerking een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons in verband met het gebruik van cookies is Artikel 6 (1) verlicht. f AVG.
Als onderdeel van het gebruik van cookies bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om het gebruik van onze website gemakkelijker en handiger te maken.
Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen we het gebruik van onze website niet eenvoudiger en handiger maken.

c) Cookies van derden

Op de website van derden Cookie kan worden gebruikt om informatie te verzamelen van onze website en elders op het internet of te verkrijgen, en vervolgens deze informatie gebruiken om te bieden bv. Webtracking diensten, taxaties, of gericht om het publiek advertenties. Dienovereenkomstig is er een belang in de zin van Art. 6, par. 1 f) AVG van deze verwerking. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door derden met betrekking tot het gebruik van cookies is art. 6 lid. 1 f) AVG.

Cookie-instelling wijzigen

Wanneer u cookies gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig bewaard om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.
Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Het niet verstrekken van dergelijke informatie aan derden kan de bovengenoemde doeleinden niet bereiken.

d) Oppositie en verwijdering optie

U kunt uw browser dat de opslag van cookies worden geaccepteerd alleen als u akkoord, zoals u nieuwe cookies te weigeren aan en uit reeds ontvangen in te stellen. Als u cookies weigert, kunt u bepaalde websitefuncties, services, toepassingen of hulpprogramma's mogelijk niet gebruiken.

Wat betreft advertentiecookies, kunt u veel blokkeren en / of beheren met behulp van de volgende services

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in de context van Google Analytics is artikel 6 par. 1 lit. f) AVG.
Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De verzonden door uw browser als onderdeel van Google Analytics IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Dit is onze legitieme interesse in gegevensverwerking in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De gegevens die worden verwerkt als onderdeel van het gebruik van Google Analytics worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Volgens artikel 21 (1) AVG hebben zij het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van Google Analytics om redenen die voortkomen uit hun specifieke situatie.
Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer of door een opt-out cookie in te stellen:

4. Conversies bijhouden van Google-Ads

Op onze website gebruiken we Google Ads Conversion Tracking van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Google Ads Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc., maakt gebruik van cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen om te analyseren hoe u de webpagina gebruikt waartoe u toegang hebt door op een Google-advertentie te klikken. Voor dit doel is een zogenaamde tag voor het bijhouden van conversies of codefragmenten geïntegreerd in onze website of app. Zodra een gebruiker op deze advertentie klikt, wordt een tijdelijke cookie op zijn apparaat opgeslagen. Als gevolg hiervan, wanneer de gebruiker een klantactiviteit doet die voor ons van belang is (zoals winkelen, aanmelden, een contactformulier invullen), kunnen Google en wij, de eigenaar van de website, dit herkennen. Google Ads Conversion Tracking is ontworpen om te analyseren welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes het meest succesvol zijn voor ons. Hierdoor kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over onze online advertenties en campagnes optimaliseren in overeenstemming met onze bedrijfsdoelen. Onze legitieme interesse in het gebruik van Google Ads Conversion Tracking ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online advertenties.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van Conversies bijhouden van Google Ads is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen uw verzameling via Conversies bijhouden van Google Ads. Zie punt d. in het gedeelte 'Cookies' van dit privacybeleid.

U kunt Google Ads Conversion Tracking-cookies uitschakelen door de gebruikersvoorkeuren van uw browser in te stellen om cookies uit het domein googleadservices te blokkeren.

Ga naar https://support.google.com/ads/answer/1722022?hl=nl  voor meer informatie over hoe Google Conversion Tracking en het privacybeleid van Google werkt.

5. rechten van de betrokkenen

Volgens artikel 15 van de AVG hebben zij het recht informatie te vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens ("recht van toegang van de betrokkene").

In overeenstemming met artikel 16 van de AVG hebben zij het recht om rectificatie en verwijdering van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende hen te eisen ("recht op rectificatie").

Volgens artikel 17 van de AVG, kunt u verzoeken om de verwijdering van persoonlijke gegevens over u, op voorwaarde dat een van de redenen die daar zijn vermeld van toepassing is ("recht om te worden vergeten").

Evenzo hebt u, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, het recht om te verzoeken dat u de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt als een van de daar vermelde voorwaarden van toepassing is ("Recht op beperking van verwerking").

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG hebt u het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot u beschikbaar te stellen en deze gegevens te laten verzenden naar een andere verantwoordelijke persoon ("Recht op gegevensoverdracht").

Hun recht op bezwaar dat voortvloeit uit artikel 21 van de AVG wordt in deze verklaring over gegevensbescherming tijdens de verwerking vermeld.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Overdracht van uw gegevens aan derden

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen wij uw persoonlijke informatie verstrekken aan de volgende extra ontvangers of categorieën van ontvangers:

  • leveranciers
  • logistieke bedrijven
  • Andere bedrijven die nodig zijn om uw missie te vervullen

We geven uw persoonlijke gegevens niet vrij voor advertentiedoeleinden.

Contact
PanelenProfielenSchroeven