Informatie & disclaimer

Firma

panel sell Europe GmbH
Rheinpromenade 9
40789 Monheim
Germany

Tel.: +49 2173 9930320

Bedrijfsleider: Patrick Chaillie
Handelsregister: HRB 94723 AG Düsseldorf
BTW-nr.: DE 322 496 602
Belastingnummer:  135/5754/2028

Bankrelatie

Deutsche Bank
Kontonummer: 1635242
Sorteringskode: 860 700 00
IBAN: DE56860700000163524200
BIC (SWIFT): DEUTDE8LXXX

Webdesign & programmering

resyme Medienproduktion & Analyse
Webdesign Leipzig
www.resyme.de


Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegenover de auteur, die betrekking hebben op beschadigingen van materiële of ideële aard en die ontstaan zijn door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten voor zover er vanwege de auteur geen sprake is van een aantoonbare schuld door opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het complete aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden indien de auteur kennis heeft van de inhouden en dat het voor hem technisch mogelijk is en van hem redelijkerwijs kan worden verwacht om het gebruik in geval van onwettige inhouden te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhouden zichtbaar waren op de gekoppelde websites. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige lay-out, inhouden of auteurschap van de gelinkte/gekoppelde websites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte/gekoppelde websites, die werden aangepast na het plaatsen van de link. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die worden voorzien binnen het eigen internetaanbod en voor bijdragen die worden geplaatst in door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora, linkdirectory's, mailinglisten en in alle andere vormen van databanken, waarbij een externe schrijftoegang bestaat. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van op dergelijke wijze aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen aansprakelijk en niet degene die louter via links verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto’s, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te respecteren en door hem zelf aangemaakte foto’s, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle merktekens en handelsmerken die binnen het internetaanbod worden vermeld en eventueel door derden werden geregistreerd, vallen onbeperkt onder het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Alleen op basis van de loutere vermelding kan niet de conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet beschermd zijn door de rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf aangemaakte objecten blijft exclusief eigendom van de auteur van de website. Een publicatie of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtskracht van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit er werd verwezen naar deze website. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden beantwoorden aan de geldende rechtspositie, dan heeft dit geen enkele invloed op de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.

Contact
PanelenProfielenSchroeven